Salzerova reduta

Romanticky vyhlížející, původně vojenský, objekt vznikl v letech 1751 – 1758 a byl součástí soustavy tří pevnůstek, jejichž název byl inspirován samostatnou vsí Salzergut (Salzerův statek). Vsi se česky říkalo Dědinka a patřila, stejně jako mnoho dalších zajímavých staveb v Olomouci, rodině dědičných fojtů Salzerů.

Salzerova reduta II se jako jediná dochovala, přestože její osud byl mnohdy velmi pohnutý. Přes 160 let sloužila pevnůstka vojenským účelům – byla součástí obranného systému tereziánské pevnosti olomoucké, ubytovnou pro 4. hulánský regiment i místem hospitalizace nejtěžších případů skvrnitého tyfu a cholery během I. světové války. Její vojenská služba byla ukončena v listopadu roku 1918, neboť nová československá armáda již o objekt nejevila zájem.

Opuštěný a nestřežený historický poklad se stal středem zájmu známého novináře a sportovního činitele Josefa Friedla, který v dubnu roku 1919 založil v Olomouci první skautský oddíl a pro rychle se rozrůstající sdružení hledal vhodné prostory. Na základě souhlasu od olomoucké vojenské posádky a smlouvy o pronájmu se správou města Olomouce se skauti 3. prosince 1919 do objektu přestěhovali a pojmenovali jej „Skautský domov“. Překrásný prostor, jemuž jeho uživatelé říkali zjednodušeně „fort“, byl domovem až šesti set skautů a skautek celých dvacet let. Místo nesčetného množství setkání, zábavy, her, bylo po celé republice známé především díky skautským sjezdům, kterých se účastnilo i vedení skautů v čele s Antonínem Benjaminem Svojsíkem, zakladatelem českého junáctví a skautingu. Idylka skončila v březnu roku 1940 vypršením nájemní smlouvy, kterou nové vedení tehdy okupovaného města neprodloužilo.

Od konce II. světové války sloužila Salzerova reduta jako utajované skladiště Civilní obrany a nulové investice do údržby a oprav se na jejím vzhledu zásadně podepsaly. Zdevastovaný objekt byl v roce 1990 opětovně nabídnut skautské organizaci, která dar z finančních důvodů odmítla. Poté fort přešel do soukromého vlastnictví odvážné bratrské dvojice, která jej pod dohledem Národního památkového ústavu opravila a vrátila tak tomuto skvostu původní vzhled vojenského objektu. Zprvu zde bylo provozováno pohostinství, po čase už jen víkendové zábavní akce, diskotéky a koncerty. Na jaře roku 2016 se nám podařilo objekt koupit a nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí.


Naše firma se rozhodla pro koupi Salzerovy reduty II, protože:

  1. Byla to láska na první pohled.
  2. Vážíme si historie našeho města a chceme se aktivně podílet na uchování této památky i vzpomínek na vše, co zde bylo prožito.
  3. Máme spoustu nápadů a jejich realizace si vyžaduje vhodný prostor.