Likvidace lepry

Pro mnohé z nás je lepra, v Česku označována jako malomocenství, nepříliš známou nemocí, přestože počet nově nakažených osob dosahuje ročně zhruba 200 000. Tato choroba ohrožuje a trápí lidstvo již od roku 1400 př. n. l. a během století se především díky válečným tažením rozšířila do všech kontinentů.

V Evropě se lepra objevila v období křižáckých válek a byla považována za „boží trest“. Z tohoto důvodu byli nemocní soustředěni v tzv. leprosáriích, izolovaných dřevěných boudách, a společností byli považováni za „nečisté“. Základní péči o nemocné zajišťovala většinou církev, která jim poskytovala obživu, oblečení a duchovní podporu.

Od roku 1941 je tato nemoc léčitelná, a to podáváním kombinace velmi silných antibiotik, mnohdy až po dobu dvou let. Pacienti jsou dlouhodobě sledováni a prochází pohybovou terapií, která jim pomáhá bojovat proti svalovým kontrakturám a atrofii svalstva.

V České republice se o osvětu a značnou pomoc malomocným lidem zasloužil zakladatel občanského sdružení LL – Likvidace lepry o.s., pan Jiří Holý. Po 19 letech aktivního působení této nevládní neziskové organizace navázala na její činnost již církevní právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou, Likvidace lepry, založená 1. 11. 2010 pražským arcibiskupem. Jejím primárním cílem je pomoc s léčbou infekčních nemocí, jako jsou lepra a tuberkulóza, v zemích třetího světa.


Naše firma se rozhodla podpořit tento projekt, protože:

  1. Být nemocný neznamená být méněcenný.
  2. Stále existují na světě lidé, pro které není kvalitní lékařská péče samozřejmostí a kteří tedy potřebují naši pomoc a podporu.
  3. Obdivujeme zakladatele občanského sdružení Likvidace lepry pro jeho vytrvalost, snahu a dlouholetou práci.