Dětský domov v Nepálu

Himalaya Peace Home, tedy Himalájský dům pokoje, je organizace, která vznikla v roce 2005 za účelem podpory služby manželů Kelsanga a Tsering himalájským dětem. Jejich prvotní touhou bylo vytvořit opravdový domov pro děti ze vzdálených nepálských vesnic, kde neexistuje možnost vzdělání ani lékařské péče a děti od raného věku pracují, pomáhají rodičům s výchovou mladším sourozenců a chodem domácnosti. Kelsang, aktivní tibetský pastor, a jeho manželka Tsering, se rozhodli pro roli „náhradních“ rodičů s pevnou vírou v Boha a bez stabilní finanční podpory, což vedlo v roce 2007 mladou křesťanku a nadšenou obdivovatelku Tibetu, slečnu R., k vybudování týmu podporovatelů v České republice.

V současné době bydlí v domově 22 dětí, které díky podpoře „adoptivních“ rodičů mohou docházet do školy, mají dostatek jídla, oblečení i dostačující zdravotní péči. Domov není jen ubytovnou a jídelnou. Je to místo bezpečí, upřímné rodičovské a sourozenecké lásky, pokoje, naděje a snahy ukázat dětem správný směr.

Poslední roky se tým podporovatelů v ČR zabývá nejen adopcí na dálku, ale také sháněním peněz na stavbu vlastního objektu, kam by mohl být domov přesídlen. Pronajaté prostory jsou nedostačující a nedovolují tolik potřebné rozšíření kapacity domova. Doufáme tedy, že se brzy podaří prostřednictvím sbírek, sponzorských darů a prodeje kalendářů s fotkami z Nepálu dosáhnout cílové částky, koupit vhodný pozemek a postavit dům, který bude novým domovem všem potřebným dětem.

Naše firma se aktivně podílí na tomto projektu, protože:

  1. Děti jsou darem a obrovským požehnáním.
  2. Materiální podpora je fajn, ale teprve vytvoření skutečného domova a možnost vzdělání jsou nadějí na lepší budoucnost dětí.
  3. Nepál je naše srdeční záležitost. A my bereme věcí týkající se srdce velice vážně.