Duben – odchází buben

Milé kolegyně, milí kolegové, drazí obchodní partneři, spolupracovníci, dodavatelé i odběratelé, zkrátka všichni, s nimiž jsem za poslední tři roky měla možnost pracovat,

čas mého odchodu na mateřskou dovolenou se naplnil. Ráda bych se proto rozloučila a poděkovala vám všem za milé pracovní prostředí, krásné zážitky, spoustu legrace, možnost rozvoje i uplatnění vlastních nápadů a především za úžasnou spolupráci ve všech ohledech. Bylo mi velkým potěšením a budu se těšit na opětovné shledání.

Během času, který budu trávit se svým druhým děťátkem, chci zůstat aktivní součástí naší rodinné firmy a budu její chod podporovat prací z domova. S většinou z vás tedy zůstanu i nadále v kontaktu, což mne velmi těší.

Přeji vám krásné jarní dny.

 

Zuzana Fajmonová