Člověk se pořád něco učí…

„Člověk zůstává mladým, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové vlastnosti a snášet odlišné názory ostatních.“

Marie von Ebner-Eschenbach

Nejvýznamnější německy píšící autorka 19. století, Marie von Ebner-Eschenbach, hraběnka Dubská, která je často srovnávána se spisovatelkou a významnou osobností národa českého, Boženou Němcovou, svým citátem jasně vyjadřuje propojení naší mysli a těla. Když se nad jejími slovy hluboce zamyslíte, zjistíte, že skutečným hnacím motorem „věčného“ mládí je ve skutečnosti jasná mysl, pozitivní vize do budoucna a samozřejmě touha neustále se vzdělávat, ať už v oboru, který jste vystudovali, nebo v oborech nových.

Inspirativní výrok hraběnky Dubské motivoval i naše tři kolegyně, které se rozhodly po dobu necelých dvou měsíců účastnit dvakrát týdně školení v oblasti personalistiky. Školení probíhalo pod vedením milé a velmi energické paní Mgr. Ivany Olivové, která se dlouhá léta zabývá poradenstvím v oblasti Human Relations (www.viaoliva.cz) a která nás okouzlila především svým férovým přístupem, přímým jednáním a úžasným smyslem pro humor. Míša, Věrka i Helča byly průběhem školení od samého počátku nadšeny, což je v případě výuky poloviční úspěch.

Hlavním bodem programu byl rozbor a úprava pracovních náplní a celkového organizačního schématu firmy. Výuka byla sestavena z pěti bloků, které se postupně zabývaly personálním plánováním, výběrem a náborem zaměstnanců, adaptací, motivováním a hodnocením zaměstnanců, pracovně právním základem a mzdovou agendou.

Výsledek tohoto rozboru byl nakonec pro všechny nejen překvapivý, ale především velmi pozitivní, protože na povrch vypluly skutečnosti, které bychom bez pomoci nezaujatého odborníka zvenčí pravděpodobně nikdy neviděli. Na základě tohoto výukového programu bylo navíc naší šikovné kolegyňce Helče nabídnuto místo personalistky v naší firmě, které k naší radosti přijala a oficiálně se novému oboru začne věnovat od 1. 4. 2017.

Závěrem je nezbytné poděkovat paní Olivové za její skvěle odvedenou práci a našim kolegyním za jejich čas a ochotu i chuť se vzdělávat. Doufáme, že nadšení nevymizí a zaměstnanci naší firmy se budou i v budoucnu podobných školení s radostí účastnit.